Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Binance Smart Chain Panorama #09: Tập trung vào NFT Marketplace

Số Binance Smart Chain Panorama #09 tuần này nổi bật với các thông tin về các dự án NFT và sự tập trung của Binance dành cho NFT Marketplace.
Published Jun 06 2021
Updated Sep 27 2023
8 min read
Amber media