Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Binance Universe (Part 1): A Dream That Came True

With his familiar black hoodies, like a combination between Mark Zuckerberg and Steve Jobs - how has Changpeng Zhao (CZ) built his Binance universe? Explore this five-year journey of CZ with the three-parts series by Coin98 Insights. This is the first part.
Amber avatar
writer.c98
20 min read
Published May 19 2022
Updated Jun 26 2023
Amber media