SETTINGS
Content language
flag Vietnamese
Vietnamese
flag Vietnamese
Vietnamese
Tiếng việt
flag English
English
English
thumbnail
Channel logo
Coin98 Insights
Save
Copy link

Bitcoin Finance bùng nổ - Nhà đầu tư hiểu sai điểm nào?

Hoạt động tài chính (Finance) trên Bitcoin đã bắt đầu phát triển mạnh từ nửa đầu năm 2023. Tuy nhiên, Bitcoin không có smart contract hoàn thiện như Ethereum thì các developer sẽ phát triển DeFi trên mạng lưới Bitcoin như thế nào?
Avatar
Jack Vĩ
Published Mar 26 2024
Updated Mar 26 2024
1 min read

Hoạt động tài chính (Finance) trên Bitcoin đã bắt đầu phát triển mạnh từ nửa đầu năm 2023. Tuy nhiên, Bitcoin không có smart contract hoàn thiện như Ethereum thì các developer sẽ phát triển DeFi trên mạng lưới Bitcoin như thế nào?

Ngoài ra chúng ta cũng nghe đến nhiều khái niệm như:

  • Bitcoin Ordinals
  • Bitcoin Inscriptioins
  • Bitcoin Layer 2
  • Bitcoin Rollup
  • Bitcoin EVM
advertising

Quá nhiều khái niệm phức tạp đều hướng đến 1 mục tiêu giải quyết hạn chế và phát triển Finance trên Bitcoin. Buổi livestream của Coin98 Insights về chủ đề Bitcoin Finance sẽ giúp các bạn giải đáp tất cả các thắc mắc này.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể đọc các bài viết liên quan đến chủ đề này bao gồm:

RELEVANT SERIES