Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bitcoin Finance (BitcoinFi) - Tiền đề cho hệ sinh thái Bitcoin sau này

Bitcoin Finance là các hoạt động tài chính có liên quan đến mạng lưới Bitcoin hay đồng Bitcoin (BTC) nói chung. Mặc dù không hỗ trợ smart contract nhưng Bitcoin vẫn có hệ sinh thái riêng nhờ vào những lớp ứng dụng mở rộng cho phép nhiều Dapp có liên quan đến BTC được xây dựng. Cùng tìm hiểu về đặc điểm của BitcoinFi tại đây.
Amber avatar
Jack Vĩ
11 min read
Published Mar 21 2023
Updated Jul 04 2023
Amber media