Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bitcoin Rainbow Chart là gì? Công cụ định giá dài hạn cho Bitcoin

Bitcoin Rainbow Chart là công cụ dạng biểu đồ giúp dự đoán giá Bitcoin, kết hợp Logarithmic Regression (đường cong tăng trưởng logarit) cùng 9 dải màu sắc cầu vồng. 
Amber avatar
thanhuyen.c98
9 min read
Published Oct 06 2022
Updated Feb 07 2023
Amber media