Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

RSI là gì? Cách sử dụng RSI & các sai lầm thường gặp

RSI là gì? Stoch RSI là gì? Chỉ số này cung cấp những tín hiệu nào? Tìm hiểu cách sử dụng RSI và các sai lầm thường gặp khi giao dịch với RSI.
Amber avatar
Khải Hoàn
12 min read
Published Jan 24 2021
Updated Jul 29 2022
Amber media