Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Sự sụp đổ của Bittrex phơi bày 2 vấn đề lớn của các sàn giao dịch tập trung

Va chạm về pháp lý và thiếu hụt thanh khoản là 2 nguyên nhân gây ra sự sụp đổ của các sàn giao dịch nằm ngoài top đầu, kể cả là những cái tên lâu đời như Bittrex.
Amber avatar
linhha
9 min read
Published May 09 2023
Updated May 13 2023
Amber media