Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Blockchain trilemma là gì? Đi tìm “chén thánh” cho crypto

Blockchain trilemma đang là miếng bánh “khó nuốt” trong thế giới crypto. Liệu ai sẽ là người đầu tiên thành công tìm ra “chén thánh” này?
Amber avatar
writer.c98
10 min read
Published Sep 30 2022
Updated Dec 10 2023
Amber media