Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ethereum Merge là gì? Sự kiện mang tính bước ngoặt của Ethereum

Ethereum Merge là một dấu mốc quan trọng của blockchain Ethereum từ PoW chuyển thành cơ chế đồng thuận PoS. Hãy cùng tìm hiểu về sự kiện này và tác động qua bài viết dưới đây.
Amber avatar
vinhvo
9 min read
Published Mar 30 2022
Updated Dec 17 2023
Amber media