Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

BNB Chain đang phát triển trong thầm lặng

Binance trong thời gian gần đây đang chịu nhiều tác động từ các nhà lập pháp đặc biệt tại thị trường Mỹ. Điều này khiến cộng đồng đặt ra những câu hỏi về việc Binance sẽ dần chuyển dịch một phần nguồn lực hiện tại trên CEX qua môi trường blockchain thông qua BNB Chain. Khi đó, đâu là cơ hội đầu tư của chúng ta?
Amber avatar
ducdinh
8 min read
Published Mar 06 2023
Updated Mar 07 2023
Amber media