Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bollinger Bands là gì ? Cách giao dịch với Bollinger Bands

Bollinger Bands là chỉ báo kết hợp giữa đường MA và độ lệch chuẩn, giao dịch với Bollinger bands rất đơn giản.
Amber avatar
Khải Hoàn
9 min read
Published Jan 25 2021
Updated Jun 30 2023
Amber media