Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Burrow (BRRR) là gì? Toàn tập về tiền điện tử BRRR

Burrow là gì? Dự án mới trên Near này có gì thú vị và khác biệt? Tìm hiểu về Burrow và thông tin tokenomics của BRRR Token tại đây!!!
Amber avatar
Khang Kỳ
4 min read
Published Nov 11 2021
Updated Feb 21 2023
Amber media