Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Meta Pool (META) là gì? Toàn tập về tiền điện tử META

Meta Pool là gì? Tìm hiểu về điểm nổi bật trong cơ chế Liquid Staking của Meta Pool và thông tin chi tiết về tokenomics của META Token!
Amber avatar
Khang Kỳ
5 min read
Published Sep 26 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media