Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Alchemix là gì? Toàn tập về tiền điện tử ALCX

Alchemix là gì? Dự án mảng Synthetic Assets này có gì nổi bật? Tìm hiểu về Alchemix và thông tin tokenomics của ALCX token tại đây!
Amber avatar
Khang Kỳ
6 min read
Published Mar 09 2021
Updated Dec 13 2023
Amber media