Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

C2X (CTX) - Toàn tập về tiền điện tử CTX Token

C2X là nền tảng Blockchain chuyên biệt dành cho Gaming. Lợi ích của người dùng khi nắm giữ CTX token là gì? Tìm hiểu thêm thông tin tokenomics của CTX tại đây!!!
Amber avatar
Khang Kỳ
5 min read
Published Mar 19 2022
Updated Jul 06 2023
Amber media