Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Immutable X (IMX) là gì? Layer 2 dành cho NFT

Immutable X là giải pháp Layer 2 cho NFT trên Ethereum, được phát triển bởi công nghệ Rollup của StarkWare.
Amber avatar
trangtran.c98
Published Sep 03 2021
Updated Oct 26 2023
6 min read
Amber media

Related Posts