Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cập nhật hàng tuần Serum #22 - Raydium v3, cập nhật Mango và PsyOptions, Bonfida bots

Tóm tắt những thông tin nổi bật nhất trong hệ sinh thái Serum tuần qua: Raydium v3, cập nhật Mango và PsyOptions.
Amber avatar
social.serrum
2 min read
Published Mar 09 2021
Updated Nov 26 2023
Amber media