Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

CardSwap DEX (CSWAP) là gì? Toàn tập về tiền điện tử CSWAP

CardSwap DEX là gì? CardSwap là một AMM DEX được xây dựng bởi đội ngũ CardStarter trong hệ sinh thái Cardano.
Amber avatar
Jack Vĩ
4 min read
Published Apr 29 2021
Updated Feb 23 2023
Amber media