Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cardstarter (CARDS) là gì? Toàn tập về tiền điện tử CARDS

Cardstarter là gì? Tìm hiểu về những điểm nổi bật của nền tảng IDO trên Cardano và thông tin về tokenomics của CARDS Token tại đây!
Amber avatar
hieunguyen
7 min read
Published May 02 2021
Updated Dec 15 2023
Amber media