Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Liệu CBDC sẽ phổ biến trong tương lai?

Nhìn vào lịch sử nhân loại, khái niệm về tiền liên tục được phát triển và thay đổi về mặt hình thức trong suốt quá trình tồn tại. Trong những năm gần đây, thế giới đang xôn xao loại tiền mới đang được các NHTW phát triển, với mục đích mở rộng thêm nhiều lợi ích của việc thanh toán không tiếp xúc, đó chính là CBDC.
Amber avatar
linhha
11 min read
Published Feb 06 2023
Updated Mar 01 2023
Amber media