Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Chainlink Economics 2.0 là gì? Bước đầu để mang giá trị về cho LINK holder

Chainlink Economics 2.0 ra đời trong đó có 3 chiến lược là BUILD, SCALE và Staking nhằm mang lại lợi ích cho LINK holder, Dapp, Hệ sinh thái và người dùng. Đây cũng là tầm nhìn giúp mô hình kinh tế Chainlink tự vận hành.
Amber avatar
Jack Vĩ
10 min read
Published Mar 30 2023
Updated May 10 2023
Amber media