Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Chainlink Proof Of Reserve - Mang sự minh bạch đến với DeFi

Bài viết này sẽ giúp anh em hiểu lý do tại sao Chainlink Proof of Reserve lại cần thiết trong thế giới DeFi đến vậy.
Published Dec 21 2020
Updated Jul 08 2023
8 min read
Amber media