HomecaretĐầu tư

Chainlink Proof Of Reserve - Mang sự minh bạch đến với DeFi

Đăng bởi Trang Nguyễn vào 22 tháng 12 2020

Bài viết này sẽ giúp anh em hiểu lý do tại sao Chainlink Proof of Reserve, một công cụ đắc lực audit thông tin cross-chain và off-chain lại cần thiết trong thế giới DeFi đến vậy cũng như cách hoạt động và các ứng dụng quan trọng của công cụ này.

#Oracle #LINK #Chainlink

 • Thị trường truyền thống chứa đựng rủi ro tiềm ẩn từ các khoản vay không rõ ràng và chấp nhận tài sản thế chấp có giá trị nhỏ hơn khoản vay.
 • Tài chính phi tập trung (DeFi) là một thay thế minh bạch hơn với hợp đồng thông minh yêu cầu thế chấp cao hơn giá trị khoản vay. Tuy nhiên sự phát triển của DeFi yêu cầu những loại thế chấp mới cho cả tài sản đặc thù trên blockchain và các token cross-chain, stablecoin neo bằng fiat và tài sản thực được token hóa.

Và giải pháp đó chính là Chainlink Proof Of Reserve.

Tìm hiểu thêm về Chainlink và các dự án tương tự:

 • Chainlink Proof of Reserve (bằng chứng dự trữ) là nguồn cấp dữ liệu tham chiếu trên blockchain, sẽ cung cấp dữ liệu cần thiết cho hợp đồng thông minh tính toán khoản thế chấp của bất kỳ tài sản nào trên chuỗi, mà được thế chấp bởi một nguồn dự trữ ngoài chuỗi.
 • Các thức hoạt động: Chainlink Proof of Reserve được vận hành bởi một mạng lưới oracle phi tập trung, cho phép tự động audit tài sản thế chấp ngoài chuỗi nhằm bảo vệ tài sản của người dùng khỏi các hành vi dự trữ một phần hay gian lận từ các bên giám sát tài chính ngoài chuỗi.
 • Vai trò:
  • Nâng cao mức độ minh bạch khi thế chấp tài sản trong DeFi.
  • Tăng lòng tin vào các sản phẩm tài chính khi cho người dùng thấy rõ minh chứng việc sở hữu tài sản của họ.

1. Xác thực nguồn dự trữ thế chấp cho các Bitcoin và các tài sản cross-chain được mã hóa

Vấn đề đặt ra:

 • Nhu cầu thế chấp cross-chain tăng.
 • Vì token cross-chain là đại diện cho các tiền điện tử được nắm giữ bởi các bên giám sát ngoài chuỗi, các hợp đồng thông minh của chuỗi nhận token không có khả năng xác định được khoản thế chấp thực phía sau token cross-chain đó.

Giải pháp của Chainlink:

 • Các nguồn cấp dữ liệu cho Proof of Reserve được hỗ trợ bởi một mạng lưới các oracle, cho phép Chainlink kiểm tra số dư BTC của địa chỉ của bên giám sát trên blockchain Bitcoin.
 • Cứ 10 phút, nguồn cấp dữ liệu tham chiếu Chainlink Proof Of Reserve sẽ cung cấp dữ liệu để audit khoản dự trữ của WBTC (BitGo) và RenBTC (Ren Protocol) cho các ứng dụng DeFi khi phát hiện độ lệch vượt quá ngưỡng xác định từ một số dư trước đó đang được lưu trữ trên chuỗi, nguồn cấp dữ liệu tham chiếu bằng Proof of Reserve trên chuỗi được cập nhật với dữ liệu số dư mới.

Vai trò:

 • Các ứng dụng DeFi sử dụng hợp đồng thông minh có thể tùy chỉnh các đoạn mã máy tính logic để chủ động bảo vệ tài sản của người dùng khi có bất kì thế chấp nào nhỏ hơn lượng Bitcoin cần sử dụng để thế chấp cho các token cross-chain giao dịch.
 • Mở đường cho các sản phẩm tài chính mới như Credit Default Swaps (Giao dịch hoán đổi mặc định tín dụng - Các thỏa thuận tài chính cho phép bên cho vay phòng ngừa trước khả năng không thanh toán hay thanh toán thiếu từ bên vay), giúp bảo vệ bên cho vay trước các hoạt động dự trữ một phần và các dự đoán ảnh hưởng tới giá trị của các Bitcoin được mã hóa.
 • Mở rộng hoạt động kinh tế của các Bitcoin mã hóa và token cross-chain trong thị trường DeFi khi tính minh bạch và bảo mật của chúng được đảm bảo.
 • Cung cấp dữ liệu thế chấp cho bất kỳ tài sản cross-chain nào được giao dịch trên bất kỳ blockchain hỗ trợ hợp đồng thông minh (ví dụ: ETH được mã hóa trên Polkadot, XTZ được mã hóa trên Cosmos, v.v.). Từ đó đẩy nhanh sự phát triển của DeFi và tạo cơ hội đa dạng hóa chuỗi chéo mới.

2. Xác thực giá trị dự trữ ngoài chuỗi của stablecoin neo với fiat

Stablecoin là một tài sản thế chấp rất quan trọng:

 • Cung cấp khả năng giao dịch và kiếm lợi nhuận trên một loại tiền tệ có giá trị ổn định.
 • Mang tính chất không lưu ký và không cần cấp phép (Permissionless) của các hợp đồng thông minh.
 • Tạo ra lợi suất cao nhất trong DeFi.
 • Cung cấp bằng chứng xác thực cho các hợp đồng thông minh rằng mỗi stablecoin được hỗ trợ hoàn toàn bằng một lượng đô la tương đương trong tài khoản ngân hàng ký quỹ ngoài chuỗi.

Vì vậy stablecoin trở thành lựa chọn tài sản thế chấp phổ biến và là cơ sở để mở rộng việc áp dụng các sản phẩm tài chính DeFi.

Tham khảo thêm: Stablecoin là gì? Có bao nhiêu loại Stablecoin?

Giải pháp của Chainlink:

 • Chainlink Proof of Reserve cung cấp các ứng dụng hợp đồng thông minh với dữ liệu thế chấp liên quan đến dự trữ ngoài chuỗi của các stablecoin neo bởi fiat từ những kiểm toán viên chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Ví dụ: Nguồn cấp dữ liệu tham chiếu Proof of Reserve và Proof of Supply của TUSD cung cấp cho các ứng dụng DeFi chứng cứ xác thực về số lượng đô la Mỹ được giữ trong tài khoản ngân hàng ký quỹ của TrustToken và số lượng token TUSD được phát hành trên các blockchain khác.

Nguồn cấp dữ liệu tham chiếu Proof of Reserve cho TUSD được lấy từ dữ liệu của Armanino (25 công ty kế toán hàng đầu của Hoa Kỳ) chuyên thực hiện đánh giá thường xuyên về các tài khoản ngân hàng được ủy thác của TrustToken.

Nguồn cấp dữ liệu Bằng chứng Dự trữ TUSD hoạt động độc lập với TrustToken, cung cấp dữ liệu trung lập và tăng độ tin tưởng vào dữ liệu được cung cấp.

Vai trò:

 • Theo dõi sự thế chấp của bất kỳ stablecoin nào được hỗ trợ bởi dự trữ fiat ngoài chuỗi.
 • Tăng ứng dụng stablecoin trong DeFi từ người dùng bán lẻ và các tổ chức truyền thống đang tìm kiếm lợi nhuận một cách đáng tin cậy và an toàn.
 • Cung cấp dữ liệu thế chấp liên quan đến bất kỳ loại tài sản cố định nào như (GBP, vàng,..) nhằm tăng tính minh bạch của toàn bộ danh mục đầu tư trong DeFi.

3. Tích hợp proof of reserve vào thị trường truyền thống

Mô hình Chainlink Proof of Reserve có khả năng áp dụng rộng hơn để mang lại sự minh bạch cho bất kỳ tài sản nào đã được mã hóa và đưa vào chuỗi.

 • Sử dụng cho tài sản trong thế giới thực được mã hóa.Ví dụ: Xác minh dòng tiền của tài sản bất động sản.
 • Ứng dụng ngoài không gian DeFi và các ứng dụng hợp đồng thông minh.

Ví dụ: Sử dụng công nghệ blockchain mà không có bất kỳ sửa đổi nào đối với mô hình kinh doanh hoặc hệ thống doanh nghiệp của người dùng, các tổ chức cung cấp một nguồn dữ liệu xác thực và không thay đổi về tài sản từ đó tạo ra mức độ minh bạch cao nhất.

 • Cho phép người dùng phòng ngừa trước các hoạt động dự trữ phân đoạn của các tổ chức ngoài chuỗi truyền thống.

Tổng kết

Chainlink Proof of Reserves:

 • Cung cấp dữ liệu cho cả hệ sinh thái DeFi và hệ thống tài chính truyền thống.
 • Tăng cường tính minh bạch của việc thế chấp tài sản.
 • Mang lại niềm tin cho ngành tài chính với sự minh bạch của hợp đồng thông minh và nguồn thông tin có độ chính xác cao của Chainlink.

Có thể nói, Chainlink đang xây dựng sự tin tưởng, minh bạch và tạo nền móng cho việc mở rộng quy mô áp dụng De-Fi cũng như các sản phẩm tài chính tiếp theo.

Anh em có thể tham khảo thêm bài viết bài viết gốc tại đây.

Nguồn: Chainlink Blog

Dịch và edit: Trang Nguyễn

#Oracle #LINK #Chainlink

Bạn là người mới, muốn học đầu tư Crypto từ đầu để có kiến thức nền tảng?

Học tại đây
Trang Nguyễn

Trang Nguyễn

Be simple, be patient, be me

back to top