Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Chromaway đồng đầu tư 6.2 triệu USD vào Corite CO để phát triển âm nhạc Web3

ChromaWay cùng Kyros Ventures, Kucoin và Charles Goldstuck đã tài trợ 6.2 triệu USD cho dự án blockchain Corite Co trong vòng private sale nhằm giúp đưa âm nhạc vào thế giới Web3.
Amber avatar
chromiamanagedbykyros
Published Feb 04 2022
Updated May 11 2023
3 min read
Amber media

Related Posts