Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Coinbase công bố danh sách tài sản xem xét niêm yết trong quý 2/2022

Thị trường tuần 15/2022 qua các infographic: các tài sản được Coinbase cân nhắc list lên sàn vào quý 2/2022, hệ sinh thái Elrond, portfolio của các quỹ đầu tư như Dialectic, 1kx,...
Amber avatar
hieunguyen
7 min read
Published Apr 16 2022
Updated Jul 13 2022
Amber media