Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Persistence (XPRT) sẽ là dự án thứ 4 kết nối với Cosmos Hub

Cosmos Panorama số 11 tuần này nổi bật với thông tin về dự án Persistence sẽ kết nối với Cosmos Hub. Tìm hiểu thêm về hệ Cosmos tuần qua tại đây.
Amber avatar
vidang
5 min read
Published May 31 2021
Updated Sep 26 2023
Amber media