Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Crypto.com ra mắt Cronos, Band Protocol tích hợp Cosmos

Nổi bật trong hệ Cosmos tuần qua: Crypto.com ra mắt Cronos, Band Protocol tích hợp Cosmos thông qua Starport, Secret Network tích hợp IBC.
Amber avatar
vinhvo
Published Jul 30 2021
Updated Sep 26 2023
4 min read
Amber media

Related Posts