Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Crodex (CRX) - Toàn tập về tiền điện tử CRX Token

Crodex là gì? Sàn DEX đầu tiên trên Cronos có điểm gì nổi bật? Tìm hiểu về Crodex và thông tin tokenomics của CRX Token tại đây!!!
Amber avatar
vycao
7 min read
Published Nov 11 2021
Updated Jul 18 2023
Amber media