Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

CronaSwap - Thông Tin Cơ Bản Về CRONA Token

Cronos Chain chỉ vừa mainnet trong những tháng gần đây thôi nhưng cũng đã rất sôi động với những dự án thuộc nhiều mảng trọng yếu như sàn Dex (Crodex) hay mảng lending (Tectonic). CronaSwap cũng là một trong những dự án DEX đầu tiên và phục vụ như những vi
Amber avatar
vycao
9 min read
Published Nov 22 2021
Updated Jul 21 2023
Amber media