Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cryptex Finance (CTX) là gì? Toàn tập về tiền điện tử CTX token

Cryptex Finance là gì? Giao thức Cryptex có gì khác biệt so với những dự án khác? Tìm hiểu về tokenomics của CTX Token tại đây!!!
Amber avatar
Khang Kỳ
5 min read
Published Oct 30 2021
Updated Sep 08 2023
Amber media