Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

2022 tuy buồn, nhưng cần thiết với thế giới crypto

Mọi công nghệ đều có "buổi hồng hoang", blockchain nói chung và thế giới crypto cũng không nằm ngoài sự vận động đó. Sau mùa hè DeFi và NFT của 2020 và 2021, năm 2022 chứng kiến cái chết của nhiều dự án lớn. Đây đều là những sự sụp đổ cần thiết để thị trường vận động theo hướng đúng đắn hơn trong dài hạn.
Amber avatar
writer.c98
17 min read
Published Dec 24 2022
Updated Feb 13 2023
Amber media