Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

The Merge thành công: Tại sao crypto fan vừa mừng vừa lo?

The Merge của Ethereum thành công, dù không có thay đổi nào liên quan đến chi phí hay tốc độ giao dịch trên mạng lưới, đây vẫn là một sự kiện đáng ăn mừng của các crypto fan, bên cạnh đó nó cũng kèm theo một số nỗi lo.
Amber avatar
writer.c98
9 min read
Published Sep 17 2022
Updated Feb 08 2023
Amber media