Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cryptobucks W24: Cơ hội airdrop đến từ OrdiChain, Venom và launchpool thứ 34 của Binance

Cuối tuần 24, thị trường đón nhận các thông tin tích cực giúp giá Bitcoin chuyển xanh và nâng lên mức cao nhất trong tuần. Ngoài ra, các cơ hội đến từ OrdiChain, Venom, EigenLayer... vẫn đang rộng mở với các nhà đầu tư.
Amber avatar
linhha
10 min read
Published Jun 17 2023
Updated Jul 18 2023
Amber media