Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Đa dạng hoá danh mục đầu tư là gì? Lợi ích của đa dạng hóa đầu tư

Đa dạng hoá danh mục là phương thức được nhiều nhà đầu tư áp dụng trong thị trường crypto, nhằm hạn chế rủi ro cũng như nâng cao lợi nhuận dài hạn.
Amber avatar
nguyennsh
12 min read
Published Aug 03 2022
Updated Nov 17 2023
Amber media