Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Đánh giá Canto Network - EVM Chain nổi bật trên Cosmos

Giá CANTO đã tăng ~3.75 lần kể từ đầu năm 2023, dòng tiền đổ vào hệ sinh thái của Canto cũng tăng vọt sau đó. Tuy nhiên, Canto Network vẫn chưa thể cạnh tranh với các dự án hiện tại.
Amber avatar
LilYang
11 min read
Published Apr 07 2023
Updated Apr 07 2023
Amber media