Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Con đường trở thành đế chế tỷ đô của Fantom Foundation

Cuộc hành trình của dự án từng thua lỗ 35 triệu USD sau ICO đến đế chế tỷ đô Fantom.
Amber avatar
LilYang
9 min read
Published Mar 27 2023
Updated Apr 02 2023
Amber media