thumbnail
Decentral Bank vừa thông báo ra mắt stablecoin bán thuật toán đầu tiên của mình: USN. 

Decentral Bank ra mắt USN - Giúp tăng tính thanh khoản trên NEAR

USN là stablecoin gốc NEAR gắn với đồng USD được hỗ trợ bởi Quỹ dự trữ bao gồm NEAR và USDT. Các cơ chế ổn định chính của USN bao gồm chênh lệch giá trên chuỗi và Quỹ dự trữ tự cân đối dựa trên Nguyên tắc bảng tiền tệ (Currency Board Principle).

Tiềm năng tăng trưởng của UST gắn với đồng FRAX ổn định giúp USN được định vị là một trong những cách hiệu quả nhất để tăng thanh khoản trong hệ sinh thái NEAR, và thêm một layer mới vào tiện ích của đồng NEAR dưới dạng token.

Decentral Bank DAO quản lý mọi mặt của Quỹ dự trữ và các hoạt động chính của hợp đồng thông minh. DAO cũng có thể bỏ phiếu để đặt cược phần NEAR của Quỹ dự trữ và phân phối phần thưởng staking cho người dùng của các giao thức tích hợp USN. Khi ra mắt, Decentral Bank sẽ nhận được tài trợ từ Proximity Labs để tạo thanh khoản ban đầu cho USN trên CEX và DEX.

USN - an toàn, tin cậy

Việc cố định USN với USD được đảm bảo thông qua chênh lệch giá trên chuỗi và Quỹ dự trữ tự cân bằng. USN duy trì tính năng này thông qua một hợp đồng thông minh cho phép trao đổi NEAR <> USN với trượt giá bằng 0. Ngay khi USN tuột khỏi mức giá cố định với USD, các nhà kinh doanh chênh lệch giá sẽ khai thác chênh lệch giá giữa hợp đồng thông minh trên chuỗi và các sàn giao dịch cho đến khi USN quay trở lại mức neo của nó.

NEAR được sử dụng để đúc USN sẽ được chuyển vào Quỹ Dự trữ. Quỹ Dự trữ dựa trên nguyên tắc Bảng tiền tệ và tự động cân bằng để duy trì USN với tỷ lệ lớn hơn 100%. Ban đầu, USN sẽ được thế chấp kép bằng NEAR và USDT và được tổng hợp trên DEX chính - Ref Finance, cũng như các CEX khác của NEAR để đảm bảo mức neo USN với USD trên thị trường mở. Nhờ vào thiết kế ổn định của USN, trong trường hợp xấu nhất, Decentral Bank có thể mua lại toàn bộ số USN đã từng phát hành.

usn peg usd

Bắt đầu từ 25/ 4, người dùng có thể kiếm USN bằng cách sử dụng NEAR thông qua hợp đồng thông minh chính qua CLI (địa chỉ hợp đồng là “USN”) hoặc ví NEAR của bên thứ ba như Sender Wallet. Chẳng bao lâu nữa, mục swap cũng sẽ có trên trang web của Decentral Bank. Người dùng cũng có thể hoán đổi giữa USN và USDT trên StableSwap của Ref Finance. Trong giai đoạn khởi động ban đầu, Decentral Bank sẽ nhận được khoản tài trợ từ nền tảng này.

USN: APY có thể lên đến 20%/năm

Decentral Bank DAO có thể bỏ phiếu để stake phần NEAR của Quỹ dự trữ, có nghĩa là USN sẽ tự động tạo ra lợi nhuận dựa trên phần thưởng staking NEAR. 

Với quyết định này, phần thưởng 10 triệu+ USD sẽ được phân phối hàng tháng cho những người nắm giữ USD thông qua các giao thức cho vay trên NEAR và Aurora (layer EVM của NEAR), chẳng hạn như Burrow, Aurigami và Bastion. 

APY chính xác của USN có thể thay đổi tùy thuộc vào nguồn cung lưu hành và quy mô kho bạc, nhưng ở mức thấp nhất, nó sẽ bằng APY staking của NEAR (hiện tại là ~ 11%). Những người cho vay đầu tiên có thể sẽ nhận được hơn 20% APY thông qua cơ chế khuyến khích (incentive).

Trong tương lai gần, người dùng có thể mong đợi USN sẽ được tích hợp trên CEX cũng như các chuỗi khác. Sau khi ổn định, USN cũng có thể được tích hợp ở cấp độ giao thức như một tài sản gốc trên NEAR - được sử dụng để thanh toán phí lưu trữ và gas.

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment