Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Defi Lego: Lending and Borrowing (phần 2)

Trong phần 2 của Defi Lego: Lending and Borrowing, mình sẽ chia sẻ về 3 nền tảng: Maker, Compound, Aave và các cơ hội đầu tư xung quanh chúng.
Amber avatar
vinhvo
14 min read
Published Dec 30 2020
Updated Jul 13 2022
Amber media