Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Dfistarter là gì? Toàn tập về dự án Dfistarter

Dfistarter là gì? Dfistarter là một dự án nền tảng IDO được phát triển trên nền tảng ICP với hai cơ chế chính là pool IDO và bán đấu giá.
Published May 08 2021
Updated Jul 06 2023
6 min read
Amber media