Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Điều gì đang chờ đợi BUSD?

Paxos đã thông báo sẽ ngừng mint BUSD từ ngày 21/2, người dùng vẫn được quy đổi BUSD sang USD hoặc PUSD theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, nhiều kịch bản có thể xảy ra cho BUSD.
Amber avatar
nguyenthibaoyen0201
6 min read
Published Feb 15 2023
Updated Mar 01 2023
Amber media