Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Dòng tiền lớn đổ vào CeFi: CoinSwitch $260 M, BitOasis $30 M

Tuần này có dòng tiền lớn đổ vào CeFi với nhiều dự án lên đến hàng trăm triệu USD, nổi bật là CoinSwitch với $260 M, BitOasis với $30 M.
Amber avatar
vidang
Published Oct 09 2021
Updated Jul 06 2023
8 min read
Amber media

Related Posts