Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Dual Token Sale là gì? Lý do hình thành Dual Token Sale

Dual Token Sale là cơ chế bán token mới nhằm gọi vốn cho dự án và sẽ có 2 token: Security token và Utility token. Cùng Coin98 Insights tìm hiểu chi tiết về cơ chế này trong bài viết sau.
Amber avatar
Khang Kỳ
3 min read
Published Jan 05 2021
Updated Jul 14 2023
Amber media