Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Egretia (EGT) là gì? Phỏng vấn Milan Shoukri cùng Grace Phạm

Egretia (EGT) là gì? Bài viết tổng hợp những nội dung quan trọng nhất của buổi Coin98 AMA cùng với Milan Shoukri về dự án Egretia (EGT).
Amber avatar
jane
12 min read
Published Aug 26 2019
Updated Sep 24 2023
Amber media