Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

El Salvador: "Bitcoin City" đầu tiên trên thế giới

Là quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận Bitcoin, El Salvador đang triển khai nhiều kế hoạch để thực hiện hóa tầm nhìn với Bitcoin. Hơn nữa, vị tổng thống của quốc gia này cũng tích cực ủng hộ tiền mã hóa.
Amber avatar
chungnguyen
19 min read
Published Jun 20 2022
Updated Jun 29 2023
Amber media