Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Elon Musk và 'cú búng tay Thanos' thay đổi Twitter

Trong nhiều năm, đội ngũ nhân viên của Twitter đã cố gắng bảo vệ nền tảng khỏi những tỷ phú hay phát ngôn bốc đồng — nhưng sau đó một người như thế đã tự phong mình làm CEO.
Amber avatar
writer.c98
24 min read
Published Jan 29 2023
Updated Jun 05 2023
Amber media