Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

'Đồng nghiệp quanh tôi đang biến mất' - câu chuyện buồn của ngành công nghệ

Làn sóng sa thải trong giới công nghệ lẫn crypto dấy lên lo ngại cho mọi công ty trên thị trường. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội và thách thức rất lớn cho các nhà tuyển dụng.
Amber avatar
linhha
14 min read
Published Jan 11 2023
Updated Jun 07 2023
Amber media