Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

ERC-1155 là gì? Sự kết hợp giữa ERC-20 và ERC-721

ERC-1155 là sự kết hợp giữa tiêu chuẩn token ERC 20 và ERC 721. Vậy tiêu chuẩn ERC này có gì đặc biệt? Cùng tìm hiểu toàn tập về tiêu chuẩn token ERC1155 là gì tại đây.
Amber avatar
Jack Vĩ
9 min read
Published Mar 24 2023
Updated Aug 08 2023
Amber media