Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bitcoin NFT cập bến Ethereum và bắt đầu tạo sóng như BRC-20

Ngày 19/6, Tom Lehman - đồng sáng lập của Genius đã chọn Ethereum làm điểm đến cho công nghệ “điêu khắc" Ordinals Inscription với tên gọi Ethscriptions.
Amber avatar
nguyennsh
6 min read
Published Jun 21 2023
Updated Jul 17 2023
Amber media