Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Evmos là gì? Toàn tập về tiền điện tử EVMOS Token

Evmos (EVM on Cosmos) là giao thức kết nối các EVM chain và hệ sinh thái Ethereum. Vậy dự án này có những điểm nổi bật gì?
Amber avatar
trangtran.c98
6 min read
Published Jan 31 2022
Updated Sep 24 2023
Amber media