Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ferrum Network (FRM) là gì? Phỏng vấn Ian Friend cùng Grace Phạm

Ferrum Network (FRM) là gì? Bài viết này tổng hợp tất cả những thông tin quan trọng nhất của buổi AMA Coin98 về dự án Ferrum Network.
Amber avatar
jane
10 min read
Published Aug 16 2019
Updated Sep 24 2023
Amber media