Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

FTX hợp tác với Stripe giúp đơn giản hoá quá trình thanh toán

FTX đã thông báo về mối quan hệ hợp tác với Stripe nhằm đẩy nhanh quá trình xác minh danh tính người dùng, đơn giản hóa quá trình mua bán tiền điện tử và đẩy nhanh sự phát triển của công ty. 
Amber avatar
linhnt
3 min read
Published Mar 19 2022
Updated Dec 28 2023
Amber media